Kronor och broar

Om skadan på tanden är för stor för en lagning ersätter man den saknande tandsubstansen med ett konstrukt som omkramar resten som är kvar av tanden. Det kallas för en krona.

Om man har förlorat en tand gör man ett konstrukt som fyller luckan genom att stöda sig på de 2 tänderna som finns bredvid luckan. Detta kallas för en bro och består av kronor på kvarvarande tänder och en brygga där luckan finns.